söndag 13 oktober 2013

Välkomna till konserthuset i Karlskrona på onsdag 16/10

Anmälningstiden till torsdagens Pax Baltica 2013 har gått ut.

Men föreläsningarna på onsdag (16/10) i Konserthuset i Karlskrona är öppna för alla och gratis! De börjar klockan 13.00 och slutar 17.00.

Varmt välkomna dit!

Här finns programmet till onsdagens evenemang!

Här finns lite mer om årets tema!


söndag 8 september 2013

Årets tema: Talar vi samma språk?

På årets Pax Baltica belyses NATO ur två länders synvinkel. Solidaritetsförklaringen granskas av en nationell  och en internationell forskare. Här finns hela programmet för dagen! 

Föreläsningarna inleds med en belysning av Sveriges agerande och möjligheter att påverka NATO. Litauen medlem i NATO låter sin NATO-ambassadör redovisa Litauens syn på Sveriges partnerskap och hur förhållandet är mellan en icke medlem och en medlem.

Vad har egentligen det alliansfria Sverige lovat genom solidaritetsförklaringen? En svensk forskare redovisar vad förklaringen betyder för svensk del. Den avslutande föreläsningen speglar hur omvärlden ser på den svenska förklaringen. Är den trovärdig?

Våra föreläsare: 
Veronica Wand-Danielsson, Sveriges NATO-ambassadör sedan 2008. 
Kestutis Jankauskas, Litauens NATO-ambassadör sedan 2011. 
Magnus Christiansson, Lärare och forskare vid Strategiska Avdelningen vid Instituonen för Säkerhet och Strategi på Försvarshögskolan. Magnus var tidigare bl.a Generalsekreterare för Svenska Atlantkommittén. 
Henrik Breitenbauch, Forskare vid ”Centre for Military Studies” vid Köpenhamns universitet. 

Moderator är Stefan Ring, Militärstrateg och generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen.


Välkommen till Karlskrona och Pax Baltica!
Karlskrona i september 2013

Berit Andnor Bylund 
Landshövding i Blekinge Län
Ordförande i Allmänna försvarsföreningen/Blekinge.

2013 års program

16 oktober 

10.00 Pressträff på residenset för föreläsare, inbjudna, och arbetsgruppen Pax Baltica

11.15 Lunch på residenset för särskilt anmälda och inbjudna    

13.00-17.00 
Offentliga föreläsningar i Konserthusteatern 

13.00 Landshövding Berit Andnor Bylund hälsar välkommen

13.05 Moderator Stefan Ring inleder

13.15 Sveriges NATO-ambassadör Veronica Wand-Danielsson

13.55 Litauens NATO-ambassadör Kestutis Jankauskas  

14.35 Kaffe

15.00 Forskare Magnus Christiansson

15.40 Forskare Henrik Breitenbauch

16.20 Frågestund/Diskussion (Litauens Sverigeambassadör deltar)

16.55 Avslutning

17.00 Föreläsningarna slut

17.30 Transport från Kungsbron till Kungsholms fort för seminariedeltagare och särskilt inbjudna.

18.15 Middag på Kungsholms fort

22.00 Transport till Karlskrona, Kungsbron för ej övernattande


 17 oktober 

07.10 Transport från Kungsbron till Kungsholms fort för seminariedeltagare som ej har övernattat 

07.15 Frukost i matsalen för samtliga

08.00 Genomgång och fördelning till seminariegrupper

09.45 Kaffe i matsalen 

11.15 Lunch i matsalen

12.05 Samling för kort rundvandring på Kungsholms fort.

12.45 Redovisning av diskussionerna i seminariegrupperna (kaffe)

13.30 Återtransport till Karlskrona, Kungsbron.

tisdag 25 juni 2013

Pax Baltica 2013, Programmet.

Program för 2013 års Pax Baltica
Program för Pax Baltica 16 och 17 oktober 2013 med fokus på "NATO: talar vi samma språk?"

Föreläsningarna den 16 oktober, i konserthuset, är gratis och öppet för alla.
Till övriga aktiviteter måste man föranmäla sig.  
OBS! Programmet är preliminärt och kommer att uppdateras!

16 oktober 
11.15 Lunch på Residenset för särskilt anmälda och inbjudna.

13.00-17.00 Offentliga föreläsningarna i Konserthusteatern.

13.00 Landshövding Berit Andnor Bylund. Välkomsthälsning.

13.05 Moderatorn inleder.

13.15 Föreläsare 1

13.55 Föreläsare 2

14.35 Kaffe.

15.00 Föreläsare 3

15.40 Föreläsare 4

16.20 Frågestund

16.55 Avslutning

17.00 Föreläsningarna slut.

17.30 Transport till Kungsholmen för seminariedeltagare och särskilt inbjudna. Avfärd från Kungsbron.

18.15 Middag på Kungsholmen.

22.00 Transport till Karlskrona för ej övernattande.

17 oktober. För närvaro på Kungsholms fort krävs föranmaälan.

07.10 Transport till Kungsholmen för seminariedeltagare som ej har övernattat. Avfärd från Kungsbron

07.15 Frukost i matsalen för samtliga.

08.00 Genomgång och fördelning till seminariegrupper.

09.45 Kaffe i matsalen.

11.15 Lunch i matsalen.

12.10 Samling för kort rundvandring på Kungsholms fort.

12.45 Redovisning av diskussionerna i seminariegrupperna (kaffe).

13.30 Återtransport till Karlskrona. Pax Baltica 2013 slut.

söndag 9 september 2012

Pax Baltica 2012 - Vår snabba värld

Nu är anmälan till Pax Baltica 2012 stängd! Tack till alla er som har anmält sig! Välkommna till Karlskrona 17-18 oktober!

mvh
Arbetsgruppen för Pax Baltica

Program för 2012 års Pax Baltica

Program för Pax Baltica 17 och 18 oktober 2012 - VÅR SNABBA VÄRLD
Föreläsningarna den 17 oktober, i konserthuset, är gratis och öppet för alla. Till övriga aktiviteter måste man föranmäla sig.

17 oktober

11.15
Lunch på Residenset för särskilt anmälda och inbjudna.

13.00-17.00
Offentliga föreläsningarna i Konserthusteatern.

13.00
Landshövding Berit Andnor Bylund. Välkomsthälsning.

13.05
Moderatorn Professorn Jan Evert Nilsson inleder.

13.15
Journalisten och författaren Rolf Gustavsson: Kris och demokrati i Europa.

14.00
Professor Daunis Auers: Lettlands ekonomiska kris. Ett föredöme? Föredraget hålls på engelska.

14.45
Kaffe.

15.15
Entreprenörerna Kristofs Blaus och Janis Erts: Medborgardemokrati på nätet. Föredraget hålls på engelska.

16.00
MSB specialisterna Anna Toss och Jeanna Ullén: Kriskommunikation i sociala medier.

16.45
Sammanfattning

16.55
Avslutning

1700
Föreläsningarna slut.

17.30
Transport till Kungsholmen för seminariedeltagare och särskilt inbjudna

18.15
Middag på Kungsholmen.

22.00
Transport till Karlskrona för ej övernattande.


18 oktober. För närvaro på Kungsholms fort krävs föranmaälan.

07.10
Transport till Kungsholmen för seminariedeltagare som ej har övernattat.

07.15
Frukost i matsalen för samtliga.

08.00
Genomgång och fördelning till seminariegrupper.

09.45
Kaffe i matsalen.

11.15
Lunch i matsalen. (ej kaffe)

12.10
Samling för kort rundvandring på Kungsholms fort.

12.45
Redovisning av diskussionerna i seminariegrupperna (kaffe).

13.30
Återtransport till Karlskrona. Pax Baltica 2012 slut.

måndag 20 augusti 2012

Pax Baltica 2012 - Vår snabba värld

Nu när skolorna snart drar igång börjar också höstens Pax Baltica 2012 att närma sig. Den 17-18 oktober är det dags. Precis som vanligt är första dagens arrangemang i konserthuset, onsdagen 17 oktober, öppen för allmänheten. Till torsdagens evenemang på Kungsholms fort krävs föranmälan. Anmälningsmöjligheter kommer att finnas på denna blogg.

Årets tema är Vår snabba värld. I en tid då nyheter och förändringar i ekonomin går med blixtens hastiget, utmanas demokratin.

Vad detta innebär för Europa och vår region kommer vi att diskutera under årets Pax Baltica.

Hjärtligt välkomna till konserthuset den 17 oktober!
Närmare tider och program kommer inom kort.

mvh Arbetsgruppen

torsdag 1 december 2011

Elever på Litorina skriver om Pax Baltica

Några elever från Litorina Folkhögskola deltog i årets Pax Baltica. Här har de skrivit om sin upplevelse av seminariet, samt om Pax Baltica som företeelse!

tisdag 25 oktober 2011

Lite bilder från årets Pax Baltica

Presskonferens
med föreläsare, moderator och Landshövding på Länsresidenset, 19/10.

video

Konserthusentrén fylls långsamt med åhörare...

video

... liksom konserthussalen. Åhörarantalet uppgick till ungefär 200 personer.

video

fredag 21 oktober 2011

Stort tack!

Vi i arbetsgruppen för Pax Baltica vill framföra vårt stora tack till moderator, föreläsare och alla som på olika sätt har deltagit i, och arbetat för att göra årets konferens möjlig.

Bästa hälsningar!
Arbetsgruppen